,

ΠΙΕΣΤΙΚΟ INVERTER PEDROLLO TS1-2CP 25/130

960,32 
Αντλίες συνδυαζόμενες με υδρόψυκτα Inverter με ενσωματωμένο αισθητήρα πίεσης που εξασφαλίζουν: Εξοικονόμηση ενέργειας / Ομαλή εκκίνηση...
,

ΠΙΕΣΤΙΚΟ INVERTER PEDROLLO TS1-2CP 25/14A

1.294,68 
Αντλίες συνδυαζόμενες με υδρόψυκτα Inverter με ενσωματωμένο αισθητήρα πίεσης που εξασφαλίζουν: Εξοικονόμηση ενέργειας / Ομαλή εκκίνηση...
,

ΠΙΕΣΤΙΚΟ INVERTER PEDROLLO TS1-2CP 25/14B

1.148,92 
Αντλίες συνδυαζόμενες με υδρόψυκτα Inverter με ενσωματωμένο αισθητήρα πίεσης που εξασφαλίζουν: Εξοικονόμηση ενέργειας / Ομαλή εκκίνηση...
,

ΠΙΕΣΤΙΚΟ INVERTER PEDROLLO TS1-2CP 25/16A

1.496,18 
Αντλίες συνδυαζόμενες με υδρόψυκτα Inverter με ενσωματωμένο αισθητήρα πίεσης που εξασφαλίζουν: Εξοικονόμηση ενέργειας / Ομαλή εκκίνηση...
,

ΠΙΕΣΤΙΚΟ INVERTER PEDROLLO TS1-2CP 25/16B

1.294,68 
Αντλίες συνδυαζόμενες με υδρόψυκτα Inverter με ενσωματωμένο αισθητήρα πίεσης που εξασφαλίζουν: Εξοικονόμηση ενέργειας / Ομαλή εκκίνηση...
,

ΠΙΕΣΤΙΚΟ INVERTER PEDROLLO TS1-4CP 100

960,32 
Αντλίες συνδυαζόμενες με υδρόψυκτα Inverter με ενσωματωμένο αισθητήρα πίεσης που εξασφαλίζουν: Εξοικονόμηση ενέργειας / Ομαλή εκκίνηση...
,

ΠΙΕΣΤΙΚΟ INVERTER PEDROLLO TS1-5CR 100

1.003,16 
Αντλίες συνδυαζόμενες με υδρόψυκτα Inverter με ενσωματωμένο αισθητήρα πίεσης που εξασφαλίζουν: Εξοικονόμηση ενέργειας / Ομαλή εκκίνηση...
,

ΠΙΕΣΤΙΚΟ INVERTER PEDROLLO TS2-FCR 130/3

0,00 
Αντλίες συνδυαζόμενες με υδρόψυκτα Inverter με ενσωματωμένο αισθητήρα πίεσης που εξασφαλίζουν: Εξοικονόμηση ενέργειας / Ομαλή εκκίνηση...