,

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ HONDA GP160 Q 5,5HP ΣΦΗΝΑ ΣΧΟΙΝΙ

361,49 
Κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Ιδανικό για οικιακές εφαρμογές και ελαφριά χρήση,Ιδιαίτερα αξιόπιστη λειτουργία.
,

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ HONDA GP200 Q 6,5HP ΣΦΗΝΑ ΣΧΟΙΝΙ

392,99 
Κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Ιδανικό για οικιακές εφαρμογές και ελαφριά χρήση,Ιδιαίτερα αξιόπιστη λειτουργία.
,

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ HONDA GX160 V 5,5HP ΚΩΝΟΣ ΣΧΟΙΝΙ

402,82 
Κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Ιδανικό για οικιακές εφαρμογές και ελαφριά χρήση, Από ...
,

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ HONDA GX200 V 6,5HP ΚΩΝΟΣ ΣΧΟΙΝΙ

417,56 
Κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Ιδανικό για οικιακές εφαρμογές και ελαφριά χρήση, Από ...
,

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ HONDA GX270 Q 9HP ΣΦΗΝΑ ΣΧΟΙΝΙ

633,97 
Κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Ιδανικό για οικιακές εφαρμογές και ελαφριά χρήση,Ιδιαίτερα αξιόπιστη λειτουργία.
,

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ HONDA GX270 QE 9HP ΣΦΗΝΑ ΜΙΖΑ

953,63 
Κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Ιδανικό για οικιακές εφαρμογές και ελαφριά χρήση,Ιδιαίτερα αξιόπιστη λειτουργία.
,

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ HONDA GX270 V 9HP ΚΩΝΟΣ ΣΧΟΙΝΙ

683,11 
Κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Ιδανικό για οικιακές εφαρμογές και ελαφριά χρήση, Από ...
,

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ HONDA GX270 VE 9HP ΚΩΝΟΣ ΜΙΖΑ

1.091,29 
Κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Ιδανικό για οικιακές εφαρμογές και ελαφριά χρήση, Από ...
,

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ HONDA GX390 Q 13HP ΣΦΗΝΑ ΣΧΟΙΝΙ

855,29 
Κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Ιδανικό για οικιακές εφαρμογές και ελαφριά χρήση,Ιδιαίτερα αξιόπιστη λειτουργία.
,

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ HONDA GX390 QE 13HP ΣΦΗΝΑ ΜΙΖΑ

1.189,63 
Κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Ιδανικό για οικιακές εφαρμογές και ελαφριά χρήση,Ιδιαίτερα αξιόπιστη λειτουργία.
,

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ HONDA GX390 V 13HP ΚΩΝΟ ΣΧΟΙΝΙ

825,74 
Κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Ιδανικό για οικιακές εφαρμογές και ελαφριά χρήση, Από ...
,

ΒΕΝΖΙΝΟΚΙΝΗΤΗΡΑΣ HONDA GX390 VE 13HP ΚΩΝΟΣ ΜΙΖΑ

1.327,35 
Κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα εφαρμογών. Ιδανικό για οικιακές εφαρμογές και ελαφριά χρήση, Από ...